Absencja szkolna.

Chodzenie do szkoły to prawo, które przysługuje dzieciom i młodzieży niemal na całym świecie. W konstytucjach większości państw prawo to jest traktowane jako obowiązek obywatelski. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki istnieje również w zapisach naszej polskiej ustawy zasadniczej. Egzekwowanie tych obowiązków jest możliwe dzięki rejestrowaniu obecności uczniów na zajęciach i wykazywaniu wskaźników absencji szkolnej. Każdy, nawet niezwiązany ze szkołą wie co to jest absencja szkolna. Ale nie każdy wie, jaki jest jej znaczenie dla poziomu rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia oraz kiedy niska absencja jest groźna dla prawidłowego przebiegu procesów edukacyjnych.
Codziennie w szkole sprawdzana jest lista obecności. W starszych klasach, gdzie młodzież ma zajęcia z różnymi nauczycielami obecność odnotowywana jest na każdej lekcji. Po zakończeniu miesiąca wychowawcy klas obliczają średnią frekwencję. Zazwyczaj robią to tylko w odniesieniu do całego zespołu klasowego. Jeśli jednak jakiś uczeń szczególnie często opuszcza zajęcia a jego nieobecności nie są spowodowane chorobą czy innymi okolicznościami, które nieobecność mogą usprawiedliwić, szkoła musi rozpocząć procedurę sprawdzenia i wyjaśnienia absencji ucznia. Czasem wystarczy jednorazowe wezwanie rodziców – uczniowie i rodzice pouczeni o odpowiedzialności dbają o realizowanie obowiązku szkolnego systematycznie. Jeśli nie pomogą rozmowy, to szkoła może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o ukaranie rodziców za niespełnianie obowiązku szkolnego przez ich dziecko.

pozytywnazmiana.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here