Jak założyć stowarzyszenie?

W celu założenia stowarzyszenia konieczne jest spełnienie kilku warunków. Sam proces założenia wymaga zwołania zebrania założycielskiego, w którym udział musi brać przynajmniej siedem osób. Osoby te muszą też stać się członkami tego stowarzyszenia. Podczas tego spotkania dochodzi do podejmowania uchwał, takich jak na przykład uchwała o powołaniu tego organizacji, zatwierdzeniu statutu, czy też wyborze władz. O tym jak założyć stowarzyszenie możemy dowiedzieć się z Internetu. Znajdziemy tutaj wiele cennych informacji na ten temat. Specjalne poradniki krok po kroku prowadzą nas przez ten proces. Po dokonaniu wszystkich formalnych kwestii związanych wyborem władz i określeniem sposobu funkcjonowania stowarzyszenia, konieczne jest oficjalnego zarejestrowanie go. Odpowiednim do tego miejscem jest Krajowy Rejestr Sądowy. Stowarzyszeniu osobowość prawna nadawana jest w momencie uzyskania wpisu do tego rejestru.
Nie każdy ma możliwość założenia stowarzyszenia. Prawo do tego mają osobowy obywatele Polscy, którzy jednocześnie posiadają zdolność do wykonywania czynności prawnych. Przeważnie muszą to być osoby pełnoletnie, które nie zostały wyrokiem sądu ubezwłasnowolnione lub nie zostały pozbawione praw publicznych. Stowarzyszenie mogą też zakładać osoby małoletnie, z tym że zgodę na to muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie. Również cudzoziemiec ma prawo do założenia stowarzyszenia na terenie Polski. Aby tego dokonać potrzebuje jednak stałego miejsca zameldowania na terenie naszego kraju. Mogą oni też wstępować do różnego rodzaju stowarzyszeń pod warunkiem, że ich statut przewiduje taką sytuację.
Polskie prawo przewiduje możliwość łączenia się stowarzyszeń w federację. Aby doszło do jej zawiązania, przynajmniej trzy stowarzyszenia muszą wyrazić na to swoją zgodę. Członkami związku w takim przypadku mogą być również osoby prawne prowadzące działalność zarobkową. W takiej sytuacji mogą oni zostać jedynie tak zwanymi członkami wspierającymi, którzy mają nieco inne prawa oraz obowiązki.

4emotion.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here