wojsko

Jeśli myśli poważnie o pracy w służbach mundurowych, to w Polsce masz naprawdę spory wybór. Możesz spróbować swoich sił jako policjant, strażak, strażnik miejski, strażnik graniczny, pracownik służby więziennej czy właśnie podjąć pracę w żandarmerii wojskowej. Jeśli interesuje cię ten ostatni zawód, ten artykuł jest dla Ciebie. Co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem kariery? Jak wygląda praca w żandarmerii wojskowej? Przekonaj się! 

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/praca-w-zandarmerii-wojskowej/ 

Praca w żandarmerii wojskowej – jak wygląda?

Praca w Żandarmerii Wojskowej znajduje się na pograniczu dwóch płaszczyzn. Niektóre służb mundurowych dbają o bezpieczeństwo obywateli i porządek na terenie danego kraju, inne stawiają na ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami. W skład sił zbrojeniowych Rzeczpospolitej Polskiej wchodzi głównie żandarmeria wojskowa. Jej zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo zewnętrzne i przestrzeganie prawa. Zakres obowiązków Żandarmerii Wojskowej jest bardzo szeroki, a najlepiej mówi o tym ustawa.

Według niej: 

Art. 4.

1. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są:

1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej,

2) ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych,

3) ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych

przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń,

5) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których

mowa w art. 3 ust. 2, oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,

6) współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami

wojskowymi,

7) zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i

zdrowia oraz mienia,

8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Stopnie wojskowe, które zdobywa się w pracy w żandarmerii wojskowej

Stopnie wojskowe:

  • Najniższy stopień w Wojsku Polskim to szeregowy – wymogiem jest ukończenie conajmniej szkoły gimnazjalnej lub podstawowej.
  • Podoficer to kolejny stopień wojskowy. – pełni on funkcję dowódcy drużyny. Wymogiem jest ukończenie co najmniej szkoły średniej
  • Oficer — oficerowie młodsi dzielą się na podporuczników, poruczników i kapitanów – wymogiem jest posiadanie tytułu zawodowego, magistra lub tytułu równorzędnego.
  • Generał – najwyższy stopień w Wojsku Polskim.

Zobacz też: https://www.luxclub.pl/jak-wyglada-praca-charakteryzatora/

[Głosów:1    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here