Co oznacza WNiP

Czym jest WNiP i co oznacza?

WNiP to wartości niematerialne i prawne, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa łącznie ze środkami trwałymi.

To czym jest WNiP definiuje art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o Rachunkowości, zgodnie z którym rozumie się z zastrzeżeniem pkt 17, nabywane przez jednostkę i zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe odpowiednie do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności wyróżniamy:

– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
– know-how.

WNiP to także nabyta wartość firmy i koszty ukończonych prac rozwojowych.

Jak obliczyć wartość początkową WNiP?

Wartość początkowa jest ustalana na podstawie ceny nabycia, która jest powiększana o niezbędne koszty związane z zakupem WNiP w momencie wprowadzenia ich do działalności firmy. W celu obliczenia wartości początkowej pomoże ustawa o PIT, która to kategoryzuje WNiP, jako cenę nabycia odpłatnego, koszt wytworzenia we własnym zakresie i wartość rynkową z dnia nabycia np. w formie darowizny lub nieodpłatnie.

Odpis amortyzacyjny

W przypadku WNiP odpis amortyzacyjny uzyskiwany jest na podstawie określenia ich wartości. Służy do tego kol. 13 – pozostałe wydatki.

Ewidencja WNiP

Zarówno środki trwałe, jak i WNiP obliczane są wspólnie, a podatnicy są zobowiązani do prowadzenia jednej ewidencji.
Elementy ewidencji powinny zawierać:
– liczbę porządkową
– datę nabycia
– dokument potwierdzający nabycie składnika majątku
– określenie składników majątku WNiP lub ŚT.

Wpisujemy również datę przyjęcia do użytkowania w działalności, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisów amortyzacyjnych, zaktualizowaną wartość początkową, wartość ulepszenia środka trwałego, datę likwidacji oraz jej przyczynę i datę zbycia.

Termin na wpis WNiP następuje w miesiącu, w którym przekazano je do użycia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here