pracownik

Dlaczego jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest tak przydatne?  Zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia na pracę jest w naszym kraju możliwe, jednak zezwolenie jednolite jest praktyczne. Pozwala ono między innymi na legalizację pobytu i pracy w ramach  jednej procedury administracyjnej. Sprawdź jakie są najważniejsze informację o jednolitym zezwoleniu. Kto nie może go dostać? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/jednolite-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-i-prace/ 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – najważniejsze informację

O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę wnioskuje osobiście sam cudzoziemiec. Musi to być osoba, dla której ma być wydany taki dokument. Zezwolenie to uprawnia zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce.

Dzięki niemu wszystkie procedury odbywają się prościej i szybciej. Obcokrajowiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt, a pracodawca o zezwolenie na pracę.

Karta pobytu

Osobie z innego kraju, która uzyska zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydawana jest tak zwana karta pobytu.

Kartę tą wydaje wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia.

Potwierdza ona tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski. Co więcej uprawia go, wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez uzyskania wizy.

Kto nie może liczyć na zezwolenie jednolite?

Jednolite zezwolenie nie jest dostępne jednak dla każdego cudzoziemca. Na liście wykluczonych znajdujemy między innymi:

  • pracowników delegowanych przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
  • cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
  • prowadzących działalność gospodarczą w Polsce,
  • wykonujący w Polsce pracę sezonową,
  • przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
  • osoby, które są w Polsce w celu turystycznym/odwiedzin u rodziny/przyjaciół na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Zobacz też: https://www.luxclub.pl/zatrudnienie-cudzoziemca-bez-zezwolenia-na-prace/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here