Ile kosztuje założenie firmy?

Każda osoba, która chce podjąć prowadzanie własnej działalności gospodarczej, powinna zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim konieczne wydaje się być zorientowanie, ile kosztuje prowadzenie działań na danym rynku. Wynika to z faktu, że obecnie ciężko jest ocenić koszty, jakie będą musiały być ponoszone każdego miesiąca. Zaznacza się jednak, że przy odpowiednim podejściu do roczników statystycznych oraz innych źródeł danych możliwe będzie jednoznaczne wykazanie tego miernika. Wiąże się to jednak z koniecznością dochowania ciągłości działań, które będą w ostateczności ukierunkowanie na założenie nowego przedsiębiorstwa.

Wielu niedoszłych właścicieli wielkich zakładów stara sobie przez lata odpowiedzieć na jedno pytanie – ile kosztuje założenie firmy? Nie jest to pytanie bagatelne, ponieważ od udzielonej odpowiedzi zależy, czy dana działalność o profilu gospodarczym będzie mogła zostać uznana za rentowną. Wskazuje się, że obecnie założenie własnej firmy wiąże się ze znacznym ryzykiem. Wynika ono z faktu, że niewielu przyszłych przedsiębiorców dysponuje odpowiednim przygotowaniem z zakresu tej materii. Na szczęście w sieci można znaleźć wiele poradników, z których jednoznacznie wynika, że najważniejsze jest postawienie pierwszego kroku. Dotyczy on oczywiście rejestracji nowo powstałej działalności gospodarczej. Zaznacza się jednocześnie, że jest to krok milowy w walce o lepsze jutro dla wielu osób.

Należy wskazać, że obecnie nie istnieje konieczność rejestracji działalności gospodarczej zaraz po tym, jak określony koncept pojawi się w naszej głowie. Wynika to z faktu, że władze i organy administracji publicznej umożliwiły prowadzenie firmy na próbę. Instytucja ta polega na tym, że można z powodzeniem prowadzić działania na danym rynku. Tym samym wszelkie produkty, które zostały przez nas wytworzone, możemy z powodzeniem wystawić na portalu aukcyjnym. Ponadto możliwe jest prowadzenie handlu obwoźnego, jednak w tej sytuacji nieodzownym elementem wydaje się być posiadanie kasy fiskalnej. Dopóki nie przekroczymy kwoty tysiąca złotych w obrocie w ciągu miesiąca, dopóty nie będziemy zobowiązani zgłosić wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Zaznacza się, że jest to próg bagatelny, który nie rodzi po naszej stronie żadnych obowiązków natury podatkowej.

Bardzo ważne jest, że przed założeniem działalności gospodarczej możemy z powodzeniem konkurować w innymi podmiotami. Należy jednak zaznaczyć, że nie mamy fizycznej możliwości wystawiania faktury. Oznacza to, że możemy posiłkować się jedynie prostymi rachunkami, które załączane są do umów o dzieło. Należy jednak wskazać, że stanowią one pełnoprawny dokument, dzięki któremu nasz kontrahent będzie w stanie wykazać przed Urzędem Skarbowym, że wszelkie należności natury publicznoprawnej zostały odprowadzone w wymaganych prawem terminach. Pozwoli nam to dojść do przekonania, że wszystkie obowiązki zostały wykonane w sposób należyty.

Należy stronić od sytuacji, w których założenie firmy warunkujemy od wystąpienia określonych zdarzeń na rynku gospodarczym. Trzeba mieć na uwadze, że w życiu publicznym raz dzieje się dobrze, raz nieco gorzej. Sprawia to, że nikt nie może być pewny, że jego obecna sytuacja bytowa rychło się nie zmieni. Ludzie przedsiębiorczy zawsze powinni iść pod wiatr, dlatego istnieje niewielkie ryzyko, że im się nie powiedzie. Nawet w przypadku wystąpienia takiej ewentualności możliwe będzie założenie kolejnego biznesu, który może okazać się znacznie bardziej lukratywny niż poprzedni. Każdy może korzystać z możliwości, jakie oferuje mu ustrój kapitalistyczny, dlatego nie należy obawiać się jakichkolwiek konsekwencji negatywnych w tym zakresie.

Dla kosztorysu prowadzenia firmy najważniejsza wydaje się być kwestia składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne, przedsiębiorca płaci je nie tylko za siebie, ale również za swoich pracowników. Dlatego przed zaangażowaniem podwładnych w wykonywanie obowiązków zawodowych warto jest zapewnić sobie dodatkowe źródła przychodów. Tylko wtedy będziemy mogli nabrać przekonania, że będzie nas stać na stałe utrzymywanie osób, których sytuacja bytowa zależy w głównej mierze od nas. Należy stanowczo zaznaczyć, że pracownikom przysługuje wiele świadczeń o charakterze socjalnym, które powinny być wypłacane w określonych w prawie terminach. Jeżeli zaniechamy wykonywania tych obowiązków, narażamy się na negatywne konsekwencje ze strony organów prowadzących audyt. Dlatego warto zadbać odpowiednio wcześnie o to, aby wszelkie sprawy spółki były dopięte na ostatni guzik jeszcze przed zatrudnieniem pracowników.

Do stałych kosztów firmy należy również zaliczyć podatki. Niestety, prowadzenie bez nich działalności gospodarczej jest obecnie niemożliwe. Wynika to z faktu, że praktycznie cały obrót został w pewnym momencie w pełni opodatkowany. Tym samym każdy przedsiębiorca zobligowany jest do odprowadzania znacznych składek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z reguły jest on rozliczany poprzez wypełnienie prostej deklaracji PIT. Możliwe jest także przeprowadzenie zryczałtowanego rozliczenia, które już jednak wymaga wzajemnego obrachunku stron. Większość przedsiębiorstw jest ponadto płatnikiem podatku VAT. Jest to jeden z nielicznych w Polsce podatków obrotowych, który opłacany jest z tytułu świadczenia usług bądź wprowadzania produktu na rynek wewnętrzny. Niestety, każda sprzedaż wymaga ujęcia w odrębnej ewidencji, dlatego niemożliwe jest dokonywanie jakichkolwiek optymalizacji w tym zakresie. Z drugiej jednak strony wszystkie faktury rozchodowe mogą stanowić solidną postawę do obniżenia podstawy opodatkowania. Ponadto przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność gospodarczą w formie spółki, zobowiązani są do wpłacania zaliczek na rzecz podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT. Podstawowa stawka tej daniny wynosi 19%, co oznacza, że jest ona nieznacznie wyższa od danin odprowadzanych przez przeciętnych podatników. Na ogół jednak można korzystać z licznych ulg podatkowych zmniejszających należność względem fiskusa.

irelandstats.com/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here